100-101, exam 100-105, dumps 400-101, pdf 100-105, dump 100-105, practice 70-411, questions 400-101, answers 400-101, exam 300-320, dumps 100-105, pdf 100-105, dump 100-105, practice 100-105, questions 300-320, answers 300-320, exam 300-320, dumps 300-115, pdf 300-115, dump 300-115, practice 300-101, questions 200-105, answers 200-310, exam 210-060, dumps 300-101, pdf 210-260, dump 70-331, practice 100-105, questions 100-105, answers 100-105, exam 100-105, dumps 70-411, pdf 70-411, dump 1z0-117, practice

Eco Palnik | Wyznaczamy trendy w konstrukcji palników | Eco-palnik | Palniki na pellet dużej mocy Menu

HP0-S41, Your Reliable Exam Partner 200-310, 300-207, How To Pass The 642-996, PRINCE2-PRACTITIONER Exam Files, 300-070, Your Reliable Exam Partner 070-347, 070-346 Training, 70-980, 070-686, Provide Free Support 200-120, 70-346 Certification, 642-035, 70-410, material provider 70-461 Certificate, 1Z0-060, 100% real exam questions and answers CPCM, 4A0-104 Book, 2V0-621D, Make Your It Dream Come True 1Y0-253, 100% free Vce files 70-411, SY0-401, For Certification Students Or Professionals MB6-703, PMP IT Test, 200-125, it exam questions and answers 300-075, 100-105, I passed my exam with these questions from this site here.Well worth to buy 300-101, 210-260, exam study guide 300-115, 200-310, 300-135, Absolutely This is 100% valid dump. 300-320, 210-060, cos i have got 98% marks in this exam 300-070, 200-105, it certification exam 210-065, 1Z0-144, exam certificate MB2-712, Do you maintain 100% Guarantee on itexammarks.com products 1V0-601, 640-916, 500-007, best exam dumps 200-601, 642-980, sure to pass exam 700-037, H12-224, 70-469, it exam online study PEGACSA71V1, 210-060, testing online 700-001, HP0-M101, Do you provide free updates? 070-483, success pass exam 210-065, EX200, update the study materials timely PCNSE7, 070-331, 101-400, latest exam pdf 98-365, 70-494, hotest exam ISSMP, HP0-Y50, 70-462, S90-04A, exam material 250-315, ADM-201, CISSP-ISSMP, remark for it exam 300-465, 648-232, GMAT-QUANTITIVE, I prepared my exam only with their materials. MB5-705, E20-324, base on latest exam testing 70-981, 70-466, i have just pass with score of 1000 after nearly 30 minutes test IREB, 1Z0-584, 810-403, perfect exam certification 642-997, M5050-793, PDF Version of Questions & Answers AX0-100, 2V0-641, 300-375, NSE7, professional exam study 2V0-621, 1Y0-253, 070-332, expert knowledge of professionals from the IT certification industry C2040-985, VCS-411, to study to pass 102-400, 350-018, MB6-702, CSTE, get the exam certification 500-260, 300-365, study latest exam 70-331, 300-135, 642-035, Exam Product Screenshots 642-889, 210-260, CGEIT, exam study dump GMAT-VERBAL, 2V0-621D, I have passed the exam yesterday with 956 marks. 301B, 70-246, 250-318, latest updated exam 1Z0-062, 1Z0-898, 352-001, C2090-620, Study with Up-To-Date REAL Exam Questions and Answers SY0-401, 70-346, 400-101, 1D0-635, A00-281, exam study online 1Z0-882, 1Z0-599, C2090-560, 010-151, M70-201, 070-488, 70-489, it certification material A2040-409, 8002, 200-355, 70-247, CAT-140, TB0-103, how to get the exam certificate high-speed 74-343, 70-347, 4A0-100, C2090-611, 7 Years experience 650-195, 640-911, ensure to help student 1Z0-520, HP3-F18, PMP, 200-310, 100% Safe shopping experience 070-417, 1Z0-333, 300-070, CISA, 300-206, There is a same question come twice and there is different answers for both. MB3-861, 210-065, 1Z0-144, exam certificate MB2-712, Do you maintain 100% Guarantee on itexammarks.com products 1V0-601, 640-916, 500-007, best exam dumps 200-601, 642-980, sure to pass exam 700-037, H12-224, 70-469, it exam online study PEGACSA71V1, 210-060, testing online 700-001, HP0-M101, Do you provide free updates? 070-483, success pass exam 210-065, EX200, update the study materials timely PCNSE7, 070-331, 101-400, latest exam pdf 98-365, 70-494, hotest exam ISSMP, HP0-Y50, 70-462,

Palniki o dużej mocy

Moce do 1MW

Produkty Eco-palnik powstały z myślą o przyjaznym środowisku ogrzewaniu pelletem.

Montaż palnika na pellet pozwala na znaczne zmniejszenie kosztów ogrzewania w przypadku kotłowni olejowych sięgające obniżenia kosztów nawet o połowę.

Przy kotłowniach na paliwa stałe zyskujemy ich pełną automatyzację i wygodę użytkowania, chroniąc jednocześnie środowisko naturalne.

Nasze urządzenia dedykowane są do montażu w nowych piecach i modernizacji istniejących instalacji centralnego ogrzewania bez konieczności wprowadzania kosztownych zmian w aktualnej instalacji.

Wykonujemy modernizacje kotłowni, poczynając od fachowego doradztwa, poprzez projekt kotłowni wraz z doborem urządzeń i analizą możliwości zabudowy zbiorników lub silów na pellet oraz montażem naszych urządzeń. Palniki Eco-palnik przechodzą pozytywnie odbiory Urzędu Dozoru Technicznego.

Pellet to same korzyści dla środowiska i realne oszczędności. Przekonali się o tym nasi Klienci, który decydując się na palnik pelletowy Eco-palnik znacznie ograniczyli wydatki na ogrzewanie w zarządzanych obiektach.

rek1

 

Symulacja dla szpitala wraz z budynkami przychodni

Zmieniane ogrzewanie: gaz ziemny, ok. 95 tysięcy metrów sześciennych gazu rocznie
Palnik Uni-Max Perfect 1MW: ok. 160 ton pelletu rocznie

Szpital ogrzewa budynki gazem ziemnym oraz intensywnie wykorzystuje piecyki na prąd w gabinetach.
Przy zmianie ogrzewania na pellet z wykorzystaniem palnika pelletowego o mocy 1 MW, szpital może zmodernizować kotłownie bez dużej ingerencji w istniejącą już instalację. Znaczne oszczędności powstają na skutek zmiany materiału opałowego: pelletu zamiast gazu ziemnego.
Inwestycja w modernizację kotłowni na palnik pelletowy Eco-palnik zwróci się w ciągu roku i trzech miesięcy.

pellet1

Symulacja dla szpitala

Zmieniane ogrzewanie: olej opałowy, ok. 100 tysięcy litrów rocznie
Palnik Uni-Max Perfect 750kW: ok. 220 ton pelletu rocznie

Szpital ma dwa budynki o łącznej powierzchni około 5 tysięcy metrów kwadratowych.
Do tej pory szpital wykorzystywał ogrzewanie olejowe, które generowało znaczne koszty utrzymania jednostki.
W kotłowni znajdują się dwa kotły Buderus o dużej mocy, z czego jeden podlega modernizacji na pellet, a drugi pełni rolę zapasową. Oprócz ciepła, instytucja potrzebuje dużych ilości ciepłej wody przez cały rok, którą będzie otrzymywała przede wszystkim z pracy palnika pelletowego Uni-Max Perfect 750kW.
Inwestycja zwróci się w ciągu jednego sezonu grzewczego, a oszczędności wynikające ze zmiany palników olejowych na palnik pelletowy są znaczne i mają przełożenie na cały wynik finansowy szpitala.

pellet2

Poniżej przedstawiamy przykładowe wizualizacje możliwych realizacji:

Zapraszamy do kontaktu z wybranym działem: